Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65. nr.; 2013, 188. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1. 36. pantā:

izslēgt panta otro daļu;

izteikt trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) laimestu, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, izmaksā 24 stundu laikā;".

2. 42. pantā:

aizstāt vārdus "dome (padome)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dome" (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja pašvaldības dome azartspēļu organizētājam ir atteikusi šajā pantā minētās pašvaldības atļaujas izsniegšanu, bet azartspēļu organizētājs pašvaldības domes lēmumu ir pārsūdzējis un likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums, ar kuru uzdots atļauju izsniegt un pašvaldībai vairs nav jāizdara lietderības apsvērumi, pašvaldība azartspēļu organizētājam izdod attiecīgo pašvaldības atļauju."

3. Izteikt 68. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) laimestu, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, izmaksā triju darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža;".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Attiecībā uz šā likuma 36. panta otrajā daļā minētajiem darījumiem, kas veikti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 36. pantā par tā otrās daļas izslēgšanu, azartspēles organizētājs nodrošina personu (spēlētāju) identificējošo datu un ar šo personu veikto darījumu apliecinošo dokumentu saglabāšanu ne mazāk kā piecus gadus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 26. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 8. novembrī

09.11.2017