Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 609

Rīgā 2017. gada 10. oktobrī (prot. Nr. 50 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 99. nr.; 2017, 148. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 23.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3. nav iesniedzis projekta iesniedzēja parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. punkta "a" apakšpunktā, un ka uz to neattiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 17. punktā minētais nosacījums."

2. Aizstāt 24. punktā skaitli un vārdus "13. panta "a" un "b" apakšpunktā" ar skaitli un vārdiem "13. panta "a", "b" un "c" apakšpunktā".

3. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Publiskā līdzfinansējuma likme no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 12. punktu ir:

31.1. sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem - 55 %;

31.2. vidējiem komersantiem - 45 %;

31.3. lielajiem komersantiem - 35 %."

4. Papildināt 35. punktu aiz vārdiem "Ja atbalstu piešķir" ar vārdiem "lielajiem komersantiem".

5. Izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Pasākuma ietvaros sniegto atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. panta 3. punktu var apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā, tai skaitā to var apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto de minimis atbalstu, nepārsniedzot šo noteikumu 31. punktā noteikto maksimālo atbalsta intensitāti."

6. Izteikt 76. un 77. punktu šādā redakcijā:

"76. Sadarbības iestāde nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktā noteiktos uzraudzības nosacījumus.

77. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanu 10 gadus pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktu."

7. Aizstāt pielikuma 11. un 12. punktā skaitli un vārdus "13. panta "a" apakšpunktā" ar skaitli un vārdiem "13. panta "b" apakšpunktā".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

13.10.2017