Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 506

Rīgā 2017. gada 29. augustā (prot. Nr. 42 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma
4. panta ceturto daļu, 5. panta ceturto un astoto daļu un
6. panta septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 35. nr.; 2013, 33. nr.; 2015, 19., 93. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu Latvijas pilsonim, nepilsonim, personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka vai alternatīvais statuss, vai bēglim izceļot no Latvijas Republikas, personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas, kas izsniegta pēc lēmuma paziņošanas, mašīnlasāmajā zonā norāda šādu tekstu: "Šis dokuments nav derīgs ceļošanai/This document is not valid for travel".";

1.2. papildināt noteikumus ar 16.3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3.8. personu apliecinoša dokumenta turētājam ir aizliegts izceļot no Latvijas Republikas;";

1.3. papildināt 18. punktu aiz vārdiem "izņemot Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju" ar vārdiem un skaitli "vai personas apliecību, ko izsniedz šo noteikumu 16.3.8. apakšpunktā minētā iemesla dēļ";

1.4. papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Pārvaldes rīcībā esošo Latvijas pilsoņa, nepilsoņa, personas, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka vai alternatīvais statuss, vai bēgļa personu apliecinošo dokumentu, kas nodots glabāšanai pārvaldē, jo pieņemts lēmums par aizliegumu personai izceļot no Latvijas Republikas, glabā iekšlietu ministra lēmumā norādīto termiņu. Pēc glabāšanas termiņa beigām pārvalde personai atdod tās personu apliecinošo dokumentu, ja tas nav kļuvis lietošanai nederīgs.";

1.5. papildināt noteikumus ar 54.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.3. personai, attiecībā uz kuru iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas, - uz lēmumā norādīto termiņu.";

1.6. papildināt 58. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Personai, attiecībā uz kuru iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas, uzturēšanās atļauju izdod uz lēmumā norādīto termiņu.";

1.7. svītrot 63. punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

01.09.2017