Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.1

Rīgā 2017.gada 17.augustā (prot. Nr.6, 9.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. svītrot 19.2.8.apakšpunktu;

1.2. svītrot 33.1.apakšpunktu;

1.3. aizstāt 34.10.1apakšpunktā skaitli "19.3.4." ar skaitli "19.3.4.1";

1.4. aizstāt visā 1.pielikumā vārdus un skaitli "līdz 20 deputātiem" ar vārdu un skaitli "20 deputāti".

2. Saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2017.gada 1.oktobrī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2017.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz, ka no 2017.gada 1.oktobra beigs pastāvēt Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas centrs. Saistošie noteikumi arī nosaka, ka Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks vairs nevadīs vienas Rīgas domes pastāvīgās komitejas darbu. Tāpat atbilstoši pastāvošajai kārtībai tiek precizētas Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūcijas, kurās Rīgas pilsētas izpilddirektors organizē darba aizsardzību. Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 1.pielikumā tiek precizēts Rīgas domes pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs, nosakot, ka katrā Rīgas domes pastāvīgajā komitejā darbojas 20 deputāti.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi precizē un optimizē Rīgas pilsētas pašvaldības darba organizāciju. Ņemot vērā lietderības apsvērumus, tiek likvidēts Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas centrs. Rīgas domes pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs tiek precizēts, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 19.jūlija vēstulē Nr.1-18/5725 izteiktajiem iebildumiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas centra darbinieku mēnešalgām ir piešķirti 4489 euro mēnesī, kā arī atbilstošu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai - 1059 euro mēnesī (gadā attiecīgi 53 868 euro un 12 708 euro). Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi, kas tiks ietaupīti, likvidējot Rīgas domes Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas centru, tiks novirzīti nepieciešamo amata vietu izveidošanai Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrā sakarā ar uzdevumu Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram nodrošināt jaunas funkcijas.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

25.08.2017