Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 493

Rīgā 2017. gada 22. augustā (prot. Nr. 40 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma 13.1 panta trešo daļu,
15. panta otro daļu, 16.1 panta piekto daļu, 16.2 panta sesto daļu,
17.1 panta otro daļu, 17.2 panta otro daļu,
17.3 panta otro daļu un 17.4 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 108. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 61. punktā vārdus "katrs komisijas loceklis vērtē" ar vārdiem "vērtē ne mazāk kā divi komisijas izvēlēti komisijas locekļi".

2. Papildināt 102. punktu aiz vārda "administratora" ar vārdiem " iegūto punktu skaitu par katru jautājumu un".

3. Izteikt 116. punktu šādā redakcijā:

"116. Lai administrators apturētu amata darbību, viņš iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu par amata darbības apturēšanu, norādot amata darbības apturēšanas laiku un pievienojot amata darbības apturēšanas pamatu apliecinošus dokumentus."

4. Izteikt 1. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena reģistrācijas žurnāls".

5. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 288

Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena vērtējuma apraksts

Nr.
p. k.

Vērtējums

Apguves līmenis

Skaidrojums

1.

10

Izcili

Zināšanas pārsniedz noteikto nepieciešamo zināšanu apjomu un liecina par patstāvīgu padziļinātu zināšanu apguvi un ar maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem saistītu problēmjautājumu dziļu izpratni

2.

9

Teicami

Pilnīga izpratne par maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un spēja brīvi piemērot zināšanas ar amata pienākumu veikšanu saistītu jautājumu risināšanā

3.

8

Ļoti labi

Pilnīga izpratne par maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, iegūta prasme praktiski piemērot iegūtās zināšanas amata pienākumu veikšanā, taču vienlaikus trūkst dziļākas izpratnes un spējas šīs zināšanas ar izpratni lietot sarežģītāku problēmjautājumu risināšanā

4.

7

Labi

Izpratne par maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, iegūta prasme piemērot iegūtās zināšanas amata pienākumu veikšanā, vienlaikus konstatējami atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi dažu tēmu izpratnē

5.

6

Gandrīz labi

Apmierinoša izpratne par maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, taču konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne un nespēja iegūtās zināšanas lietot atsevišķu problēmjautājumu risināšanā

6.

5

Viduvēji

Apmierinoša izpratne par biežāk lietojamiem maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, taču vienlaikus konstatējama vairāku jautājumu nepietiekama izpratne

7.

4

Gandrīz viduvēji

Kopumā apmierinoša izpratne par biežāk lietojamiem maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, vienlaikus konstatējami trūkumi spējā piemērot iegūtās zināšanas praksē

8.

3

Vāji

Virspusīgas zināšanas par maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, trūkst prasmes tās praktiski izmantot amata pienākumu veikšanā

9.

2

Ļoti vāji

Virspusīgas zināšanas par atsevišķiem maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem

10.

1

Neapmierinoši

Nav izpratnes par biežāk lietojamiem maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

25.08.2017