Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 472

Rīgā 2017. gada 16. augustā (prot. Nr. 39 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 29., 111., 154. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi 2 430 894 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs - atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits - 3 100;

4.2.2. rezultāta rādītājs - nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kuri pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie, - 1 800."

2. Papildināt 19.1. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "700 euro" ar vārdiem "(izņemot pievienotās vērtības nodokli)".

3. Izteikt 19.3. un 19.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. izmaksas šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētā sociālā darbinieka un sociālā mentora piesaistei nepārsniedz 1 400 euro (izņemot pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par viena sociālā darbinieka pakalpojumu un 1 000 euro (izņemot pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par viena sociālā mentora pakalpojumu. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu īsteno, ievērojot šo noteikumu 32.3. un 33.3. apakšpunktā minētos nosacījumus;

19.3.1 izmaksas tehniskā aprīkojuma (portatīvās datortehnikas un multifunkcionālo ierīču - printera, skenera, kopētāja) iegādei šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētā pakalpojuma īstenošanai;".

4. Izteikt 19.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.6. darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;".

5. Svītrot 30.3. apakšpunkta otro teikumu.

6. Izteikt 31. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kurš ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs darbam ar krīzes situācijā nonākušām personām."

7. Aizstāt 33.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "ne mazāk kā 10" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk kā 5".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs