Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 470

Rīgā 2017. gada 16. augustā (prot. Nr. 39 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 174. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 28.1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"28.1. tiešās personāla izmaksas (izņemot virsstundas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, kā arī normatīvajiem aktiem par pedagogu atlīdzību:".

2. Papildināt 28.2.8. apakšpunktu aiz vārda "izmaksas" ar vārdiem "tai skaitā mācību tehnoloģiju iegādes vai nomas izmaksas".

3. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Plānojot šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris veic darba laika uzskaiti par projekta vadības un īstenošanas personāla projekta ietvaros veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku un nodrošina, ka:

31.1. uz normālo darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika nodarbinātajiem tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darba algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas;

31.2. uz daļlaiku mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika nodarbinātajiem atlīdzības izmaksas tiek veiktas saskaņā ar sadarbības partnera personāla atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām."

4. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Pēc vienas vienības izmaksu metodikas izstrādes un apstiprināšanas šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minēto pedagogu, pedagogu palīgu, speciālo pedagogu, psihologu un logopēdu atlīdzības izmaksām piemēro minēto metodiku."

5. Aizstāt 33. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2020. gada 31. decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2021. gada 31. augustam".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis