Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 405

Rīgā 2017. gada 9. augustā (prot. Nr. 38 22. §)

Par atvasinātas publiskas personas - valsts zinātniskā institūta "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" - reorganizāciju

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 21. panta sestās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu, kā arī ņemot vērā atvasinātas publiskas personas - valsts zinātniskā institūta "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" - Zinātniskās padomes 2016. gada 3. maija lēmumu (prot. Nr. 3/2016 2. punkts), Daugavpils Universitātes Senāta 2016. gada 16. jūnija lēmumu (prot. Nr. 8 7. punkts) un Latvijas Zinātnes padomes 2016. gada 13. oktobra atzinumu Nr. 1/4.N-51:

1. Apstiprināt atvasinātas publiskas personas - valsts zinātniskā institūta "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" (turpmāk - institūts) - reorganizāciju ar 2017. gada 1. novembri, nododot to atvasinātai publiskai personai - Daugavpils Universitātei - un uz reorganizējamā institūta bāzes izveidojot Daugavpils Universitātes aģentūru "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" (turpmāk - aģentūra).

2. Noteikt, ka aģentūra ir institūta funkciju, personāla, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu, arhīvu, materiālo un nemateriālo vērtību un kustamās mantas pārņēmēja.

3. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumu Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi" 16.1. apakšpunktā Daugavpils Universitātei paredzētajiem finanšu līdzekļiem minēto noteikumu 34.3. apakšpunktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām un Daugavpils Universitātes līdzekļiem, ievērojot minēto noteikumu 45. punktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

09.08.2017