Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 399

Rīgā 2017. gada 9. augustā (prot. Nr. 38 11. §)

Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku laukumā 3, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā un pievienošanu valsts nekustamajam īpašumam Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības un nodot Finanšu ministrijas valdījumā zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda ierakstītā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 001 0108) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 001 0015) daļu aptuveni 0,0712 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas) Latviešu strēlnieku laukumā 3, Rīgā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda, valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai kultūras jomā - Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidošanai un uzturēšanai.

2. Finanšu ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes vienības daļu bez atlīdzības nodot Rīgas pilsētas pašvaldībai, ja tā vairs netiek izmantota šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Finanšu ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes vienības daļu apvienot ar zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 001 0095), kas ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 001 0095) Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, sastāvā (ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 14557 uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā).

4. Finanšu ministrijai pēc šā rīkojuma 3. punktā minētā uzdevuma izpildes aktualizēt datus Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 14557, norādot, ka šā rīkojuma 3. punktā minētais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 001 0095) izmantojams valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai kultūras jomā - Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidei un uzturēšanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs