Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14. nr.; 1995, 22. nr.; 1997, 9. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2001, 15., 24. nr.; 2003, 2., 15., 20., 23. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 8. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65., 204. nr.; 2013, 194. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar vārdiem "un kapitālsabiedrība, kas īsteno video filmēšanu, reālā laikā un vietā izspēlētai azartspēlei, izmantojot azartspēļu aprīkojumu - kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdus, sniedzot programmēšanas un datu straumēšanas pakalpojumus, nodrošinot video tiešsaisti trešajām personām".

2. 3. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. un 2. punktā skaitli "18 000" ar skaitli "23 400";

aizstāt pirmās daļas 3. punktā skaitli "3204" ar skaitli "4164";

papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galds, kas tiek izmantots azartspēļu video tiešsaistei ar trešajām personām, - par katru galdu - 11 700 euro."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 8. augustā

01.01.2018