Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 380

Rīgā 2017. gada 21. jūlijā (prot. Nr. 35 5. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Gaujas ielā 8, Līgatnē, Līgatnes novadā, nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" nodot bez atlīdzības Līgatnes novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4211 900 0379) - dzīvokli Nr. 9 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4211 002 0013 001 011) un tam piekrītošās 2390/34020 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4211 002 0013 001) kopīpašumā esošās daļas un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4211 002 0013) - Gaujas ielā 8, Līgatnē, Līgatnes novadā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Līgatnes novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Līgatnes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Līgatnes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis