Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 418

Rīgā 2017. gada 18. jūlijā (prot. Nr. 36 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku
audzēšanas likuma
12. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 4., 180. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kuru precizitāte ir pārbaudīta pirms pārraudzības uzsākšanas un turpmāk, ievērojot šo noteikumu 21. punktā minētajā uzlīmē noteikto termiņu, un kuri atzīti par derīgiem kontroles datu ieguvei."

2. Izteikt 52.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.4. atlasa pārraudzības datubāzē iespējami kļūdainos pārraudzības datus, kā arī pēc nejaušas izlases principa augstražīgu ganāmpulku pārraudzības datus virspārraudzībai."

3. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Virspārraudzību veic katru gadu, pārbaudot pārraudzības datu ticamību pārraudzības ganāmpulkos, kuru dati attiecīgajā gadā atlasīti saskaņā ar šo noteikumu 52.4. apakšpunktu."

4. Izteikt 55.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.2. aprēķināto kopējo piena apjomu, kas govju ganāmpulkā iegūts noteiktā periodā, ne īsākā par sešiem mēnešiem, salīdzina ar šajā pašā periodā pārdoto piena apjomu, kas norādīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā;".

5. Papildināt noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Virspārraudzības rezultātus izvērtē datu centra izveidota komisija (turpmāk - komisija) piecu cilvēku sastāvā. Komisijā ir trīs datu centra pārstāvji, viens Zemkopības ministrijas pārstāvis un viens Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis. Datu centrs savā tīmekļvietnē publicē datu centra apstiprinātu komisijas nolikumu, kurā noteikts komisijas sastāvs un darba organizēšanas kārtība."

6. Aizstāt 57. punktā vārdus "datu centrs" ar vārdu "komisija".

7. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Ja komisija pieņēmusi lēmumu par ganāmpulka pārraudzības datu anulēšanu, datu centrs datubāzē attiecīgā ganāmpulka pārraudzības datiem pievieno atzīmi, ka minētie dati nav izmantojami ciltsdarbā."

8. Aizstāt 58. punktā vārdus "datu centrs" ar vārdu "komisija".

9. Papildināt VIII nodaļu ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu datu centra direktoram. Datu centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

21.07.2017