Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 347

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 33 22. §)

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Latvijas Universitātes īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 055 0218) - zemes vienību 3886 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 055 0258) un piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 055 0218 001, 0100 055 0218 002, 0100 055 0218 003, 0100 055 0218 005 un 0100 055 0218 011) - Ojāra Vācieša ielā 4A, Rīgā, un Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai nodrošinātu likumā "Par Latvijas Universitātes Satversmi" Latvijas Universitātei noteiktā uzdevuma izpildi - iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus humanitārajās, dabas, tehniskajās un sociālajās zinātnēs, kā arī organizēt atbilstošu tālākizglītību un interešu izglītību.

2. Latvijas Universitātei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārņemt nekustamo īpašumu no Izglītības un zinātnes ministrijas.

3. Latvijas Universitātei nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma īstenošanai.

4. Latvijas Universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Latvijas Universitāte nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis