Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 342

Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 180. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Projekta ietvaros var plānot šādus izmaksu veidus:

27.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

27.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

27.3. neparedzētās izmaksas ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu īstenošanai;

27.4. neattiecināmās izmaksas."

2. Izteikt 29.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2.3. inženierizpētes (ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte, hidrometeroloģiskā izpēte) un energosertifikācijas izmaksas;".

3. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālais attiecināmais publiskā finansējuma apmērs ir 95 procenti, ievērojot, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējums nepārsniedz šo noteikumu 16. punktā minēto publiskā finansējuma apmēru."

4. Izteikt 58.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.2. īpašumā, kas nodots projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera valdījumā vai lietošanā, vai ja projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim uz infrastruktūru ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā. Ja no projekta iesniedzēja apliecinājumā sniegtās informācijas konstatējams, ka tiesības veikt būvdarbus uz attiecīgās zemes vienības iegūtas līdz 2016. gada 31.decembrim, par attiecināmu uzskatāms arī nomas līgums."

5. Papildināt noteikumus ar 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Finansējuma saņēmējs būvdarbu izpildītājam vai piegādātājam var paredzēt avansa maksājumu līdz 30 procentiem no būvdarbu vai piegāžu līgumcenas. Lai saņemtu avansa maksājumu, būvdarbu izpildītājs vai piegādātājs finansējuma saņēmējam iesniedz Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu pirmā pieprasījuma avansa atmaksāšanas garantiju, kas ir vienāda ar avansa summu un ir spēkā līdz pilnīgai avansa summas atmaksai."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

23.06.2017
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.