Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/18

Rīgā 2017.gada 8.jūnijā (prot. Nr.20, 3.p.)
Domstarpību izskatīšanas maksāšanas noteikumi

1. Noteikumi nosaka maksājuma apmēru, maksāšanas kārtību un termiņu par domstarpību izskatīšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators).

2. Regulators izskata domstarpības, ja iesniedzējs ir veicis maksājumu saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Iesniedzējs samaksā cenrādī norādīto maksājumu pirms iesnieguma par domstarpības izskatīšanu iesniegšanas Regulatorā. Iesniedzējs maksājumu ieskaita Regulatora kontā, Valsts kasē.

4. Iesniedzējs veic maksājumu ar tādas maksājuma iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz maksātājs.

5. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Civilprocesa likumā par Regulatora lēmumu par strīdu vai domstarpību izskatīšanas piespiedu izpildi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
Pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2017.gada 8.jūnija lēmumam
Nr. 1/18 "Domstarpību izskatīšanas
maksāšanas noteikumi"
Domstarpību izskatīšanas cenrādis

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN1 (euro)

Cena ar PVN (euro)

Domstarpību izskatīšana

1 process

4996,29

0

4996,29

 

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
01.08.2017