Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 304

Rīgā 2017. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 29 58. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2017. gadam" 54. panta pirmo un otro daļu, atļaut Zemkopības ministrijai pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0900 001 0108) - zemes vienību 3138 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 001 0108) un kluba ēku (būves kadastra apzīmējums 0900 001 0108 001) - Lielajā ielā 19A, Jelgavā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0900 027 0142) - zemes vienību 1552 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 027 0142) un veikala ēku (būves kadastra apzīmējums 0900 027 0142 001) - Kristapa Helmaņa ielā 1, Jelgavā.

2. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Zemkopības ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

4. Zemkopības ministrijai pēc šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanas iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas palielināšanu Zemkopības ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs