Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 285

Rīgā 2017. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 29 16. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 116 0269) - zemes vienību 0,1714 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 116 0269) - Biķernieku ielā 58A, Rīgā;

1.2. valsts nekustamo īpašumu "Dzērvītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9454 004 0013) - zemes vienību 6,49 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9454 004 0013) - Ēveles pagastā, Burtnieku novadā;

1.3. valsts nekustamo īpašumu "Sils" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9652 005 0133) - zemes vienību 2,1 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9652 005 0133), zemes vienību 0,3 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9652 005 0132) un sešas būves (būvju kadastra apzīmējumi 9652 005 0133 001, 9652 005 0133 002, 9652 005 0133 003, 9652 005 0133 004, 9652 005 0133 007 un 9652 005 0133 008) - Dikļos, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā;

1.4. valsts nekustamo īpašumu "Kalnsucēni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9454 007 0061) - zemes vienību 0,7 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9454 007 0061), zemes vienību 0,93 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9454 007 0385) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 9454 007 0061 001, 9454 007 0061 002 un 9454 007 0061 003) - Ēveles pagastā, Burtnieku novadā.

2. Pircējs par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola