Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 262

Rīgā 2017. gada 31. maijā (prot. Nr. 28 10. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "Avoti" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu "Avoti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9470 009 0011) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9470 009 0011) 3299 m2 platībā - Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas personā.

2. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" nodot pircējam šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola