Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.12.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 194

Rīgā 2017. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 20 17. §)
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā

1. Atļaut Aizsardzības ministrijai (Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības ārvalstu finanšu palīdzības finansēta pasākuma īstenošanai 2017. un 2018. gadā, lai nodrošinātu NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā saskaņā ar Latvijas un Kanādas tehnisko vienošanos (Technical Arrangement).

2. Pasākuma īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 8 940 900 euro apmērā 2017. gadā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammu 73.08.00 "Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē" NATO Kaujas grupas uzņemšanas nodrošināšanai.

3. Sabiedroto klātbūtnes nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (neattiecināmās izmaksas atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumam par to bruņoto spēku statusu) samaksai iekļauti šā rīkojuma 2. punktā minētajā priekšfinansējumā, un no citu valstu bruņotajiem spēkiem netiek prasīta to atmaksa.

4. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 2. punktam.

5. Aizsardzības ministrijai (Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem) 2017., 2018. un 2019. gadā nodrošināt, ka finanšu līdzekļi saņemtā priekšfinansējuma atmaksai tiek ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumos, samazinot atmaksājamā priekšfinansējuma apmēru par šā rīkojuma 3. punktā minēto faktisko nodokļu maksājumu apmēru.

(Grozīts ar MK 19.12.2018. rīkojumu Nr. 684)

6. Aizsardzības ministrijai, sākot ar 2019. gadu, nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā saskaņā ar Latvijas un Kanādas tehnisko vienošanos (Technical Arrangement) un segt faktiskos uzturēšanas izdevumus no Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" piešķirtajiem līdzekļiem. Maksājumus par faktiski veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ieskaitīt budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" kā pašu ieņēmumus.

(MK 19.12.2018. rīkojuma Nr. 684 redakcijā)

7. Šā rīkojuma 6. punktā minētajiem dalībvalstu maksājumiem par faktiski veiktajiem izdevumiem nepiemērot akcīzes nodokli un pievienotās vērtības nodokli. Aizsardzības ministrijai attiecīgos nodokļu izdevumus segt no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 19.12.2018. rīkojuma Nr. 684 redakcijā)

8. Saskaņā ar NATO aizsardzības izdevumu klasifikāciju nosakot valsts aizsardzības finansējuma kopējo apmēru, tajā neiekļauj izdevumus, kas tiek segti no ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas koda 21.4.2.6. "NATO dalībvalstu līdzmaksājumi par aktivitātēm Latvijas Republikas teritorijā".

(MK 19.12.2018. rīkojuma Nr. 684 redakcijā)

9. Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apmēru, nosakot to 2 % apmērā no iekšzemes kopprodukta, precizēt par to izdevumu apmēru, kas tiek finansēti no šā rīkojuma 8. punktā minētajiem ieņēmumiem.

(MK 19.12.2018. rīkojuma Nr. 684 redakcijā)

10. Lai nodrošinātu šā rīkojuma 9. punktā minētā uzdevuma izpildi, Aizsardzības ministrijai vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī izmaiņu gadījumā iesniegt precizēto informāciju.

(MK 19.12.2018. rīkojuma Nr. 684 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
19.12.2018