Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Politisko partiju likumā

Izdarīt Politisko partiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 222., 228. nr.; 2014, 25. nr.; 2016, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 16. panta otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli;".

2. Izteikt 18. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) partijas teritoriālo struktūrvienību (ja tādas ir) nosaukumu un adresi;".

3. Papildināt 19. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Piesakot izmaiņas valdes sastāvā, pieteikumam pievieno biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu un katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli."

4. 20. pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ieraksta izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) partiju reģistrā iesniedz pieteikumu, kurā norāda ziņas atbilstoši pieteikuma būtībai:

1) pieteikumā par izmaiņu ierakstīšanu partiju reģistrā vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai) - ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kuras par partiju (partiju apvienību) tiek pieteiktas ierakstīšanai partiju reģistrā;

2) pieteikumā par partijas reorganizāciju - reorganizācijas veidu (ja partiju reorganizē sadalīšanas ceļā, norāda arī sadalīšanas veidu), katras reorganizācijā iesaistītās partijas nosaukumu un reģistrācijas numuru, atbilstoši reorganizācijas veidam norādot, vai partija ir pievienojamā, sadalāmā vai iegūstošā partija, un jaundibināmās partijas (ja tāda ir) nosaukumu;

3) pieteikumā par partijas pārveidošanu par biedrību - pieteiktā ieraksta būtību un jaunizveidotās biedrības nosaukumu;

4) pieteikumā par partijas darbības izbeigšanu - šā likuma 18. panta pirmās daļas 9. punktā minētās ziņas;

5) pieteikumā par partijas darbības turpināšanu - pieteiktā ieraksta būtību un šā likuma 18. panta pirmās daļas 6. punktā minētās ziņas;

6) pieteikumā par partijas likvidāciju - pieteiktā ieraksta būtību.

(12) Pieteikumam par partijas (partiju apvienības) darbības turpināšanu pievieno biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par politiskās partijas (partiju apvienības) darbības turpināšanu un valdes locekļu ievēlēšanu."

5. Papildināt 42. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumam par partijas (partiju apvienības) darbības izbeigšanu pievieno biedru sapulces protokola izrakstu ar attiecīgo lēmumu."

6. Papildināt 44. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pieteikumam par partijas (partiju apvienības) darbības izbeigšanu atbilstoši darbības izbeigšanas pamatam pievieno šā panta pirmajā vai otrajā daļā minēto institūciju sēdes norises protokola izrakstu ar attiecīgo lēmumu."

7. Papildināt 47. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja reorganizācijas rezultātā tiek dibināta jauna partija, pieteikumam par partijas reorganizāciju pievieno pieteikumu par jaunās partijas ierakstīšanu partiju reģistrā."

8. Papildināt 48. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Minētajam pieteikumam pievieno pieteikumu par biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā un šā panta pirmajā daļā norādīto biedru sapulces protokolu."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. martā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. aprīlī

01.05.2017