Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 144

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 12. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Īves" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3858 507 0001) sastāvā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 3858 007 0044 001) Tehnikas ielā 7, Steķintavā, Kubulu pagastā, Balvu novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Sakņu, graudu un kartupeļu noliktava" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5486 510 0001) - divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 5486 010 0317 009 un 5486 010 0317 010) - Valgundes pagastā, Jelgavas novadā.

2. Pircējs par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola