Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.07.2017. - 11.03.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 141

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 15 1. §)
Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" sagatavošanas grafiku

1. Apstiprināt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" (turpmāk – budžeta likumprojekti) sagatavošanas grafiku (pielikums).

2. Noteikt, ka, izstrādājot budžeta likumprojektus, atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.3 panta otrajai daļai tiek pārskatīti valsts budžeta izdevumi un sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām šādās jomās:

2.1. valsts budžeta politikas jomā:

2.1.1. prioritārajiem pasākumiem nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanas un izvērtēšanas kārtība;

2.1.2. valsts budžeta bāzes izdevumu noteikšanas kārtība;

2.1.3. vispārēja procesu optimizēšana un turpmāka pilnveidošana, īstenojot valsts budžeta vadību;

2.1.4. amata vietu skaita un dinamikas analīze un ilgstoši vakanto amata vietu pārskatīšana;

2.2. nozaru finansēšanas politikas jomā:

2.2.1. līdz šim izstrādāto priekšlikumu par izdevumu politikas maiņu aktualizācija;

2.2.2. nulles budžeta principa ieviešana atsevišķu izmēģinājumprojektu veidā, pieaicinot Latvijas Bankas ekspertus;

2.2.3. valsts budžeta finansēto funkciju ekonomiskāka un racionālāka īstenošana, tajā skaitā centralizācija;

2.2.4. horizontālie risinājumi valsts budžeta resursu identificēšanai un novirzīšanai aktuālajām prioritātēm, tajā skaitā pārskatot šādus virzienus: maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, administratīvie izdevumi, līdz šim piešķirtais finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, neatliekamajiem pasākumiem un citiem prioritārajiem pasākumiem, slēgtie asignējumi.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju uzsākt visaptverošu optimizācijas priekšlikumu izstrādi valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes jomā un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, paredzot šīs jomas par izdevumu pārskatīšanas jomām 2018. gadā, izstrādājot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2019. gadam".

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2017. gada 1. jūnijam izstrādāt darbības plānu šā rīkojuma 3. punktā minēto uzdevumu izpildei, prioritāri izvērtējot informācijas sistēmu funkcionalitātes nepamatotas dublēšanās novēršanu un resursu koplietošanas iespējas publisko pakalpojumu piegādes jomā un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

5. Lai nodrošinātu izdevumu pārskatīšanu atbilstoši šā rīkojuma 2. punktam, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu noteiktajā termiņā sniegt nepieciešamo informāciju un veikt analītiskos aprēķinus vai izvērtējumus.

6. Lai sagatavotu Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu budžeta likumprojektiem, Finanšu ministrijai vienoties ar Latvijas Pašvaldību savienību par sarunu norises grafiku.

7. Ministrijām līdz 2017. gada 31. martam uzsākt diskusijas ar Latvijas Pašvaldību savienību par attiecīgo nozaru jautājumiem, kam ir ietekme uz pašvaldību budžetiem.

8. Ar budžeta likumprojektu sagatavošanu saistītos jautājumus izskatīt:

8.1. Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un Nacionālajā attīstības padomē Ministru prezidenta noteiktajos termiņos;

8.2. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakšpadomē, pieaicinot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjus, finanšu ministra noteiktajos termiņos.

9. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2016. gada 29. februāra rīkojumu Nr. 145 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam" sagatavošanas grafiku" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 42. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
rīkojumam Nr. 141
Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" sagatavošanas grafiks

(Pielikums grozīts ar MK 18.07.2017. rīkojumu Nr. 364)

Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildītāji

Termiņš

1.

Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018., 2019. un 2020. gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2017. gada
23. marts
(ārkārtas sēde)

2.

Latvijas Stabilitātes programmas 2017.–2020. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes 2018., 2019. un 2020. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes, plānotās nodokļu reformas ietekmes finansiālais novērtējums)

Finanšu ministrija

2017. gada
11. aprīlis

3.

Latvijas Stabilitātes programmas 2017.–2020. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai

Finanšu ministrija

2017. gada
18. aprīlis

4.

Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.–2021. gadam izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2017. gada
27. aprīlis
(ārkārtas sēde)

5.

Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas)

2017. gada
28. aprīlis

6.

Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2017. gada
16. maijs

7.

Priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā

Ministrijas

2017. gada
1. jūnijs

8.

Ar Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.–2021. gadam saistīto likumprojektu izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2017. gada
6. jūnijs,
13. jūnijs,
20. jūnijs,
27. jūnijs

9.Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2018.–2020. gadā" izskatīšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija2017. gada
22. augusts
10.Informatīvā ziņojuma "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" izstrādes procesā" izskatīšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija2017. gada
22. augusts
11.Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija2017. gada
22. augusts
12.Diskusijas un Ministru kabineta galīgā lēmuma pieņemšana par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2018., 2019. un 2020. gadamFinanšu ministrija2017. gada
22. augusts,
29. augusts
13.Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2018., 2019. un 2020. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijāMinistrijas2017. gada
31. augusts
14.Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2018., 2019. un 2020. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijāmFinanšu ministrija2017. gada
4. septembris
15.Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetāMinistrijas2017. gada
15. septembris
16.Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2018., 2019. un 2020. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijāMinistrijas2017. gada
15. septembris
17.Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana Ministru kabinetāMinistrijas2017. gada
19. septembris,
26. septembris

18.

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana paplašinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē

Ministru kabinets

2017. gada
2. oktobris

19.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" (ar paskaidrojumiem) un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2017. gada
10. oktobris

20.

Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2017. gada
10. oktobris

21.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu) un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" (ar paskaidrojumiem, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā

Ministru kabinets

2017. gada
12. oktobris

22.

Vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

Finanšu ministrija

2017. gada
12. oktobris

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
18.07.2017