Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 144

Rīgā 2017. gada 14. martā (prot. Nr. 12 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma
16. panta otro daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 47. nr.; 2014, 109., 210. nr.; 2016, 14. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 31., 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"31) Komisijas 2016. gada 12. februāra Deleģētās direktīvas (ES) 2016/585, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu, ko piemēro no medicīniskajām ierīcēm vai elektronu mikroskopiem iegūtu un to remontēšanā vai atjaunošanā izmantotu rezerves daļu saturētam svinam, kadmijam, sešvērtīgajam hromam un polibromdifenilēteriem (PBDE);

32) Komisijas 2016. gada 19. aprīļa Deleģētās direktīvas (ES) 2016/1028, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu lietot svinu lodmetālos, kurus izmanto elektriskajos savienojumos ar temperatūras mērīšanas sensoriem dažās ierīcēs;

33) Komisijas 2016. gada 19. aprīļa Deleģētās direktīvas (ES) 2016/1029, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija anodiem Herša galvaniskajos elementos, kas paredzēti konkrētiem rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentos izmantojamiem skābekļa sensoriem."

2. Izteikt 4. pielikuma 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Svins turpmāk minētajos izmantošanas veidos, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par -20 °C:

a) lodmetālos drukātās shēmas platēs;

b) elektrisko un elektronisko sastāvdaļu savienojumu pārklājumos un drukātās shēmas plašu pārklājumos;

c) vadu un kabeļu salodēšanas lodmetālos;

d) devēju un sensoru salodēšanas lodmetālos.

Svins lodmetālos, ko izmanto elektriskos savienojumos ar temperatūras mērīšanas sensoriem ierīcēs, kuras ir paredzēts periodiski izmantot temperatūrā, kas ir zemāka par -150 °C

Spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam"

3. Aizstāt 4. pielikuma 14. punktā skaitļus un vārdus "2021. gada 21. jūlijam" ar skaitļiem un vārdiem "2017. gada 5. novembrim".

4. Papildināt 4. pielikumu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Svins, kadmijs, sešvērtīgais hroms un polibromdifenilēteri (PBDE) rezerves daļās, kas iegūtas no medicīniskajām ierīcēm (tostarp in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm) vai elektronu mikroskopiem un to piederumiem un izmantotas to remontēšanā vai atjaunošanā, ar nosacījumu, ka atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ikreiz ir paziņots pircējam Spēkā no 2017. gada 6. novembra līdz:

1) 2021. gada 21. jūlijam attiecībā uz lietojumiem medicīniskajās ierīcēs, kas nav in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces;

2) 2023. gada 21. jūlijam attiecībā uz lietojumiem in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs;

3) 2024. gada 21. jūlijam attiecībā uz lietojumiem elektronu mikroskopos un to piederumos"

5. Papildināt 4. pielikumu ar 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Kadmija anodi Herša galvaniskajos elementos, kas paredzēti rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentos izmantojamiem skābekļa sensoriem, ja jānodrošina jutība, kas mazāka par 10 ppm Spēkā līdz 2023. gada 15. jūlijam"

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

17.03.2017