Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 64

Rīgā 2017. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 14. §)

Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6201 009 0115) - zemes vienību 0,2788 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201 009 0115) un būvi (būves kadastra apzīmējums 6201 009 0115 001) - Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Izglītības un zinātnes ministrijai nekustamo īpašumu izmantot izglītības un zinātnes funkciju īstenošanai.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai, nostiprinot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis