Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Paziņošanas likumā

Izdarīt Paziņošanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 102. nr.; 2012, 100. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja adresāts ir pilngadīga fiziskā persona, pār kuru nodibināta aizgādnība, dokumentu paziņo personai un tās aizgādnim. Ja minētās personas un aizgādņa intereses ir savstarpēji atšķirīgas, dokumentu paziņo arī bāriņtiesai. Paziņošana nav spēkā, ja dokuments paziņots tikai attiecīgajai pilngadīgajai fiziskajai personai, pār kuru nodibināta aizgādnība."

2. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

"10. pants. Dokumenta paziņošana uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm

(1) Dokumentu paziņo uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm:

1) iestādei vēršoties kompetentā iestādē normatīvajos aktos par starptautisko sadarbību noteiktajā kārtībā;

2) ierakstītā pasta sūtījumā ar paziņojumu par sūtījuma izsniegšanu;

3) izmantojot elektroniskos sakarus atbilstoši šā likuma 9. pantam.

(2) Ja dokuments nosūtīts atbilstoši šā panta pirmās daļas 2. punktam, tā paziņošanu apliecina adresāta parakstīts paziņojums par sūtījuma izsniegšanu. Ja adresāta parakstīts paziņojums par sūtījuma izsniegšanu nav saņemts un nav saņemta arī informācija par to, ka sūtījumu nodot adresātam nav iespējams, uzskatāms, ka dokuments adresātam paziņots:

1) Eiropas Savienības dalībvalstī - septītajā darba dienā pēc dokumenta nodošanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā;

2) citā valstī - trīs nedēļas pēc dokumenta nodošanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā."

3. Aizstāt 11. panta otrajā un ceturtajā daļā vārdus "oficiālajā laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 2. februārī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2017. gada 16. februārī

01.03.2017