Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 51

Rīgā 2017. gada 1. februārī (prot. Nr. 4 16. §)

Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gladiolas", Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu

1. Ņemot vērā, ka daļa no Ludzas novada pašvaldības īpašumā nodotā valsts nekustamā īpašuma vairs netiek izmantota Ministru kabineta 2011. gada 16. februāra rīkojuma Nr. 57 "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā" 2. punktā minēto pašvaldības funkciju īstenošanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Labklājības ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu "Gladiolas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6860 504 0003) - būvi (būves kadastra apzīmējums 6860 004 0027 002) - Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Labklājības ministrijai nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot 14. un 45. panta nosacījumus, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē nekustamo īpašumu.

4. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

5. Labklājības ministrijai nodot pircējam nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs