Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. oktobrī.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 59

Rīgā 2017. gada 31. janvārī (prot. Nr. 5 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
29. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 1. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 11.6. apakšpunktu aiz vārda "ārstniecības" ar vārdiem "personu sertifikātu".

2. Aizstāt 18. punktā skaitli un vārdu "17. punktā" ar skaitli un vārdu "16. punktā".

3. Izteikt 52.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1. par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem sertifikāta derīguma termiņa laikā ārsta un zobārsta pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs, kā arī fizioterapeita pamatspecialitātē ir nepieciešams iegūt 250 tālākizglītības punktus, māsu un vecmāšu profesiju pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs - 100 tālākizglītības punktus, pārējo ārstniecības personu profesiju pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs - 150 tālākizglītības punktus, ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē - 100 tālākizglītības punktus, no kuriem vismaz 60 % ir iegūti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu, kas nav iekļauts šo noteikumu 5. pielikumā un kuru sertifikācijas komisija vērtē kā nozīmīgu, tālākizglītības punktu skaitu nosaka pēc uzskaitīto aktivitāšu pielīdzināšanas principa);".

4. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Ja ārstniecības personai nepiemēro vai atsaka resertifikāciju, tā var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā, iesniedzot šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minēto dokumentu, un gadījumā, ja resertifikāciju nepiemēro, - sertifikāta kopiju, kā arī veicot samaksu par sertifikāciju."

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Veselības ministre Anda Čakša

03.02.2017