Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 42

Rīgā 2017. gada 27. janvārī (prot. Nr. 4 19. §)

Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šādus Ķekavas novada pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

1.1. "Ceļš Mežs Nr. 12" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0851) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0704) 0,5519 ha platībā - Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

1.2. "Ceļš Kāpu iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0826) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0709) 0,0483 ha platībā - Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

1.3. "Dūņu iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 1076) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1076) 0,2331 ha platībā - Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

1.4. "Katlakalna iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8007 001 0308) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0308) 0,2275 ha platībā - Baložos, Ķekavas novadā;

1.5. "Ledlauži C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 003 0125) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0090) 0,98 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

1.6. "Mežs Nr. 9C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 003 0222) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0088) 0,71 ha platībā - Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

2. Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 7. panta pirmajai daļai izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;

2.2. ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.3. bez atlīdzības nodot Ķekavas novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Satiksmes ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprināmas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis