Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 775

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 20. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Vienības gatvē 5, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Latvijas Universitātes īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 054 0014) - zemes vienību 7711 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 054 0014) − Vienības gatvē 5, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, lai nodrošinātu studiju procesam nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanu un attīstību - sporta infrastruktūras izveidei Torņakalna teritorijā Latvijas Universitātes studiju un zinātniskā kampusa ietvaros.

2. Latvijas Universitātei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārņemt no Finanšu ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu.

3. Latvijas Universitātei nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

4. Latvijas Universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Latvijas Universitāte nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku − nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

20.12.2016