Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 771

Rīgā 2016. gada 19. decembrī (prot. Nr. 68 9. §)

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam nodot Finanšu ministrijas valdījumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 001 0113) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 001 0113) 0,1973 ha platībā - Robežu ielā 150 F, Limbažos, Limbažu novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vārda.

2. Finanšu ministrijai pārņemt valdījumā šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un ceturtās daļas 7. punktu, kā arī 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus:

3.1. ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta un 46.1 panta nosacījumus, valstij piederošās 2/6 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 514 0199) - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1700 014 0199 001) - Talsu ielā 57, Liepājā, kopā ar valstij piederošajām 2/6 domājamām daļām no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 014 0199) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 014 0199) - Talsu ielā 57, Liepājā, kas ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā;

3.2. valstij piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 001 0113) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 001 0113) 0,1973 ha platībā - Robežu ielā 150 F, Limbažos, Limbažu novadā, pēc tam, kad tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

4. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

5. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 3. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola