Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 727

Rīgā 2016. gada 29. novembrī (prot. Nr. 64 9. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Baseina ielā 18, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" nodot bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr. 2 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 320 0079) - dzīvokli Nr. 2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 1700 020 0398 001 002) un tam piekrītošās 337/2597 kopīpašuma domājamās daļas no astoņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 020 0398 001, 1700 020 0398 002, 1700 020 0398 003, 1700 020 0398 004, 1700 020 0398 005, 1700 020 0398 006, 1700 020 0398 007 un 1700 020 0398 008) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 020 0398) - Baseina ielā 18, Liepājā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Liepājas pilsētas pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Liepājas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Liepājas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs