Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.11.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 704

Rīgā 2016. gada 22. novembrī (prot. Nr. 64 36. §)
Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros

Noteikt 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros atbalstāmo projektu ideju konceptu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjomu un sasniedzamos iznākuma rādītājus (pielikumā).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
rīkojumam Nr. 704
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms un sasniedzamie iznākuma rādītāji 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros

(Pielikums grozīts ar MK 14.11.2018. rīkojumu Nr. 609)

Nr.
p. k.
Pašvaldība Projekta idejas koncepta nosaukums Projektam pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms
(euro)
Projektā sasniedzamās minimālās iznākuma rādītāju vērtības
primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās pēc projekta ietvaros veiktajām investīcijām
(kWh/gadā)
siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā pēc projekta ietvaros veiktajām investīcijām
(t, CO2 emisijas ekvivalents)
no atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda pēc projekta ietvaros veiktajām investīcijām
(MW)
1. Gulbenes novada pašvaldība Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana 847 000 1 268 293 261,536 0,069
2. Olaines novada pašvaldība Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei 244 182 245 566 50,570 0,012
3. Engures novada pašvaldība Engures dienas sociālās palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšana 80 580 66 074 16,442
4. Engures novada pašvaldība Engures novada Smārdes pagasta sociālās mājas energoefektivitātes paaugstināšana 55 760 40 864 10,309
5. Saldus novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6, Saldū 277 291 227 851 46,648 0,015
6. Līvānu novada pašvaldība Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta
(projekts Nr. 2)
139 701 131 609 34,726
7. Krustpils novada pašvaldība Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai 356 691 334 956 66,215 0,011
8. Kuldīgas novada pašvaldība Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 240 875 188 952 38,156
9. Gulbenes novada pašvaldība Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 153 000 153 019 30,709
10. Kocēnu novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos 207 498 198 624 38,167
11. Tukuma novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa" 291 975 270 767 53,690
12. Limbažu novada pašvaldība Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 309 187 284 309 57,794
13. Lielvārdes novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana sociālo dzīvokļu mājā Lēdmanē, Lielvārdes novadā 159 545 144 227 29,320
14. Viļānu novada pašvaldība Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā 70 430 51 793 13,674
15. Ilūkstes novada pašvaldība Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai veselības centra "Ilūkste" jaunajā korpusā 233 384 302 879 58,592
16. Grobiņas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana Grobiņas sākumskolas ēkas daļai 191 715 205 262 41,355
17. Grobiņas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana ēkai "Āmuļi" 120 810 101 046 26,744
18. Ādažu novada pašvaldība Ēkas Gaujas ielā 16 energoefektivitātes paaugstināšana 106 200 77 857 20,718
19. Dundagas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkā "Zītari" 59 500 103 396 24,150
20. Grobiņas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" ēkai 134 770 221 070 44,370 0,040
21. Madonas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē 134 810 191 248 47,194
22. Ludzas novada pašvaldība Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 425 000 480 861 97,380
23. Saldus novada pašvaldība Novadnieku pagasta administratīvās ēkas ar sporta zāli energoefektivitātes paaugstināšana 242 090 217 377 39,446 0,007
24. Aglonas novada pašvaldība Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana 80 512 59 006 14,937
25. Kocēnu novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana izglītības iestādē Nākotnes ielā 1, Vaidavā 773 328 566 675 156,881
26. Līvānu novada pašvaldība Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta
(projekts Nr. 3)
36 270 93 720 25,188
27. Ogres novada pašvaldība Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām 386 200 320 510 70,930
28. Naukšēnu novada pašvaldība Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 107 000 78 679 20,854
29. Baldones novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana sociālās aprūpes centrā "Baldone" 157 500 183 451 48,436
30. Limbažu novada pašvaldība Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 143 400 166 596 26,341
31. Līvānu novada pašvaldība Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta
(projekts Nr. 1)
224 525 205 251 41,248
32. Rundāles novada pašvaldība Viesturu kultūras centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 272 213 221 961 68,742
33. Ludzas novada pašvaldība Ludzas poliklīnikas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 212 500 169 439 34,307
34. Alūksnes novada pašvaldība Energoefektivitātes uzlabošana P/A "Spodra" administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve 95 640 74 216 15,803
35. Ventspils novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā 281 683 209 606 54,492 0,010
36. Ādažu novada pašvaldība Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana 451 000 330 463 66,597
37. Sējas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja" Lojā, Sējas novadā 207 364 194 191 38,230
38. Lielvārdes novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā 236 725 213 925 43,530
39. Alūksnes novada pašvaldība Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā 309 000 255 615 56,841
40. Preiļu novada pašvaldība Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos 240 952 191 104 38,972 0,000375
41. Amatas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā 187 000 140 960 28,361 0,300
42. Pļaviņu novada pašvaldība Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību ēkas "Kūlīši" Pļaviņu novadā energoefektivitātes paaugstināšana 165 100 121 386 32,045
43. Madonas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 481 006 518 030 137,439
44. Preiļu novada pašvaldība Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos 102 987 95 532 18,456
45. Kokneses novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā Kokneses novada Iršu pagastā 155 550 142 428 30,345
46. Tukuma novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte" 267 070 241 833 49,094
47. Rucavas novada pašvaldība Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana 285 000 254 767 52,981
48. Engures novada pašvaldība Šlokenbekas muižas administratīvā korpusa energoefektivitātes paaugstināšana 94 095 82 825 22,438
49. Daugavpils novada pašvaldība Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 169 714 138 552 37,729
50. Saulkrastu novada pašvaldība Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos, energoefektivitātes paaugstināšana 206 125 167 374 34,712
51. Viļānu novada pašvaldība Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē 322 300 254 837 50,784
52. Ogres novada pašvaldība Ēkas Ogrē, Parka ielā 1, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 166 000 104 269 19,256
53. Ķeguma novada pašvaldība Ķeguma novada pašvaldības ēkas "Senliepas 1"
energoefektivitātes paaugstināšana
147 845 271 872 48,390
54. Auces novada pašvaldība Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana 87 896 125 824 22,146
55. Vecpiebalgas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana sociālā dzīvojamā mājā "Veļķi" Vecpiebalgas pagastā 79 050 107 892 28,480
56. Alūksnes novada pašvaldība Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības Pededzes tautas nama un administratīvajā ēkā 245 075 306 240 40,073 -
57. Olaines novada pašvaldība Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 158 185 183 986 37,370 0,030
58. Rundāles novada pašvaldība Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 111 350 100 858 20,482
59. Apes novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā 159 318 131 520 34,723
60. Kandavas novada pašvaldība Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" energoefektivitātes paaugstināšana 458 150 335 859 88,984
61. Jaunjelgavas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā 148 800 101 860 28,846
62. Rēzeknes novada pašvaldība Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana 218 080 225 207 105,475
63. Lielvārdes novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā 109 480 99 570 20,114
64. Daugavpils novada pašvaldība Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 466 171 390 594 85,778
65. Mērsraga novada pašvaldība Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Mērsraga novada tautas namā 59 500 88 793 23,782 0,200
66. Salacgrīvas novada pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā 108 970 154 362 31,351
67. Balvu novada pašvaldība Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" 159 338 156 166 39,984
KOPĀ 14 616 961 14 085 704 3 139,852 0,694375
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
14.11.2018