Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 734

Rīgā 2016. gada 22. novembrī (prot. Nr. 64 11. §)
Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanas un administrēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
6. panta 7. punktu

1. Noteikumi nosaka Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanas kārtību un kārtību, kādā tās administrē Valsts ieņēmumu dienests.

2. Tarifu kvotu piesaka deklarētājs vai deklarētāja pilnvarots pārstāvis (turpmāk – deklarētājs).

3. Valsts ieņēmumu dienests administrē tarifu kvotas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 49., 50., 51., 52., 53. un 54. pantā noteiktajiem tarifu kvotu piešķiršanas un administrēšanas nosacījumiem.

4. Deklarētājs tarifu kvotu piesaka muitas deklarācijā par preču laišanu brīvā apgrozībā.

5. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par muitas maksājumu parāda rašanos šādos gadījumos:

5.1. ja konstatē, ka tarifu kvota ir pieteikta nepamatoti;

5.2. ja konstatē, ka tarifu kvota, kura muitas formalitāšu kārtošanas laikā nav bijusi kritiska, netiek piešķirta vai tiek piešķirta daļēji.

6. Deklarētājam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 56. panta 4. punkta, 117. panta 2. punkta un 121. panta 1. punkta nosacījumiem ir tiesības pieteikt tarifu kvotu pēc preču laišanas brīvā apgrozībā.

7. Lai pieteiktu tarifu kvotu pēc preču laišanas brīvā apgrozībā, deklarētājs veic vienu no šādām darbībām:

7.1. iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa kontroles sistēmu, pieteikumu par muitas deklarācijas grozīšanu pēc preču izlaišanas un grozījumus muitas deklarācijā;

7.2. iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstiski vai elektroniski tarifu kvotas pieteikumu, norādot pieteiktās tarifu kvotas kārtas numuru, pieteikto kvotas apjomu un muitas deklarācijā deklarētās preces kodu, kurai piesaka tarifu kvotu, kā arī sniedz informāciju atbilstoši Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, A pielikumā noteiktajām datu prasībām.

8. Šo noteikumu 7. punktā minētajiem pieteikumiem pievieno tarifu kvotas piešķiršanai nepieciešamos dokumentus, ja tas ir noteikts attiecīgajā normatīvajā aktā par tarifu kvotas atvēršanu un tie nav iesniegti preču muitošanas brīdī.

9. Ja pēc preču laišanas brīvā apgrozībā pieteiktā tarifu kvota ir piešķirta pilnībā vai daļēji, Valsts ieņēmumu dienests pārrēķina muitas maksājumus un pieņem lēmumu par atmaksājamo muitas maksājumu summu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumus Nr. 876 "Noteikumi par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 151. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
25.11.2016