Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 651

Rīgā 2016. gada 8. novembrī (prot. Nr. 60 14. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 30. punktu, pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā:

1.1. valsts dzīvokļa īpašumu "Virsaiši"-1 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9856 900 0081) - dzīvokli Nr. 1 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001 001) un 670/3344 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001), zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9856 003 0405) un 1/4 domājamo daļu no garāžas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0263 003) - Popes pagastā, Ventspils novadā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. pantu un 45. panta trešo daļu;

1.2. valsts dzīvokļa īpašumu "Virsaiši"-2 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9856 900 0082) - dzīvokli Nr. 2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001 002) un 662/3344 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001), zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9856 003 0405) un 1/4 domājamo daļu no garāžas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0263 003) - Popes pagastā, Ventspils novadā;

1.3. valsts dzīvokļa īpašumu "Virsaiši"-3 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9856 900 0083) - dzīvokli Nr. 3 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001 003) un 669/3344 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001), zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9856 003 0405) un 1/4 domājamo daļu no garāžas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0263 003) - Popes pagastā, Ventspils novadā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. pantu un 45. panta trešo daļu;

1.4. valsts dzīvokļa īpašumu "Virsaiši"-4 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9856 900 0084) - dzīvokli Nr. 4 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001 004) un 545/3344 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001), zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9856 003 0405) un 1/4 domājamo daļu no garāžas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0263 003) - Popes pagastā, Ventspils novadā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. pantu un 45. panta trešo daļu;

1.5. valsts dzīvokļa īpašumu "Virsaiši"-5 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9856 900 0085) - mežniecības telpu grupu Nr. 5 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001 005) un 798/3344 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0263 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9856 003 0405) - Popes pagastā, Ventspils novadā.

2. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Zemkopības ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola