Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 563

Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 41. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Celtnieku ielā 7, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu Valsts ieņēmumu dienestam bez atlīdzības nodot Viļānu novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr. 26 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7817 900 0509) - dzīvokli Nr. 26 (telpu grupas kadastra apzīmējums 7817 004 0318 001 026) un 3140/206280 domājamās daļas no kopīpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0318 001) - Celtnieku ielā 7, Viļānos, Viļānu novadā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Viļānu novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Viļānu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Viļānu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards