Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 577

Rīgā 2016. gada 30. augustā (prot. Nr. 43 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 11. panta 1. punktu un 43. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 192. nr.; 2009, 206. nr.; 2010, 165., 198. nr.; 2011, 164. nr.; 2012, 39., 147. nr.; 2013, 239. nr.; 2014, 229. nr.; 2015, 118., 237., 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt visā pielikumā vārdus "saistību nodošana bilancē" ar vārdiem "pasīvu nodošana bilancē";

1.2. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas 1.1.1.3. kodu;

1.3. svītrot pielikuma 1.2. apakšgrupas 1.2.2.0. kodu;

1.4. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas 2.1.2.0. kodu šādā redakcijā:

"1.3. 2.1.2.0. Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes, maternitātes, slimības un vecāku apdrošināšanai"

1.5. svītrot pielikuma 1.3. apakšgrupas 2.3.0.0. kodu;

1.6. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas 5.1.2.0. kodu;

1.7. izteikt pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.0.0. kodu šādā redakcijā:

"1.6. 5.2.0.0. Iekšzemē iekasētais akcīzes nodoklis un nodokļa atmaksas
    Uz 5.2.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli""

1.8. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.1.0. koda skaidrojumu;

1.9. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.1.2., 5.2.1.3., 5.2.1.4., 5.2.1.5. un 5.2.1.9. kodu;

1.10. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.2.0. koda skaidrojumu;

1.11. izteikt pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.3.0. kodu šādā redakcijā:

"1.6. 5.2.3.0. Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm"

1.12. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.4.0. koda skaidrojumu;

1.13. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.4.1., 5.2.4.2., 5.2.4.3. un 5.2.4.4. kodu;

1.14. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.5.1., 5.2.5.2., 5.2.5.3., 5.2.5.4. un 5.2.5.6. kodu;

1.15. papildināt pielikumu ar 1.6. apakšgrupas 5.2.6.0. un 5.2.7.0. kodu šādā redakcijā:

"1.6. 5.2.6.0. Akcīzes nodoklis dabasgāzei
1.6. 5.2.7.0. Akcīzes nodoklis naftas produktiem"

1.16. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.8.0. kodu;

1.17. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.3.1.2., 5.3.1.3., 5.3.1.4., 5.3.1.5. un 5.3.1.9. kodu;

1.18. aizstāt pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.3.3.0. koda nosaukumā vārdus "bezalkoholiskajiem dzērieniem" ar vārdiem "pārējām akcīzes precēm";

1.19. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.3.4.1., 5.3.4.2., 5.3.4.3. un 5.3.4.4. kodu;

1.20. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.3.6.1. un 5.3.6.2. kodu;

1.21. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.3.7.1., 5.3.7.2., 5.3.7.3., 5.3.7.4., 5.3.7.5., 5.3.7.6., 5.3.7.7., 5.3.7.8., 5.3.7.9., 5.3.8.0., 5.3.9.0., 5.3.9.1., 5.3.9.3., 5.3.9.5. un 5.3.9.6. kodu;

1.22. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.6.0.0., 5.6.6.0., 5.6.6.1., 5.6.6.2., 5.6.7.0., 5.6.7.1., 5.6.7.2., 5.6.7.3., 5.6.7.4., 5.6.7.5., 5.6.7.6., 5.6.7.7., 5.6.7.8., 5.6.7.9., 5.6.9.0., 5.6.9.1., 5.6.9.3., 5.6.9.5. un 5.6.9.6. kodu;

1.23. izteikt pielikuma 2.0. apakšgrupas 8.8.0.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.8.0.0. Ieņēmumi no darījumiem ar Kioto vienībām
    Uz 8.8.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību pārdošanas saskaņā ar Kioto protokola 17. pantu, kuri tiek novirzīti klimata pārmaiņu novēršanai saskaņā ar Likumu par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos, un ieņēmumus no darījumiem ar Kioto vienībām saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu""

1.24. izteikt pielikuma 2.0. apakšgrupas 8.9.3.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.9.3.0. Ieņēmumi no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas un darījumiem ar gada emisijas vienībām un Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām
    Uz 8.9.3.0. kodu attiecina ieņēmumus no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas un ieņēmumus no darījumiem ar gada emisijas vienībām un Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu""

1.25. papildināt pielikumu ar 2.0. apakšgrupas 8.9.3.3. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.9.3.3. Ieņēmumi no darījumiem ar gada emisijas sadales vienībām"

1.26. izteikt pielikuma 2.0. apakšgrupas 8.9.3.9. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.9.3.9. Pārējie ieņēmumi no darījumiem ar Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām"

1.27. svītrot pielikuma 2.0. grupas 9.1.5.0. kodu;

1.28. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.1.9.1. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.1.9.1. Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem
    Uz 9.1.9.1. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pakalpojumiem, ko sniegušas konsulārās amatpersonas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, un ieņēmumus par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju"

1.29. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.2.9.2. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.2.9.2. Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā"

1.30. svītrot pielikuma 2.0. grupas 9.3.1.0., 9.3.1.1. un 9.3.1.2. kodu;

1.31. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.3.9.3. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.3.9.3. Valsts nodeva par Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu un par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu"

1.32. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.5.2.1. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu"

1.33. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.9.0.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.9.0.0. Pārējās nodevas
    Uz 9.9.0.0. kodu attiecina tās nodevas, kas nav attiecināmas uz 9.1.0.0., 9.2.0.0., 9.3.0.0., 9.4.0.0. un 9.5.0.0. kodu"

1.34. papildināt pielikuma 2.0. grupu ar 10.1.9.7. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 10.1.9.7. Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas administrācija"

1.35. svītrot pielikuma 2.0. grupas 10.5.0.0., 10.5.1.0. un 10.6.0.0. kodu;

1.36. svītrot pielikuma 2.0. grupas 12.3.5.0. kodu;

1.37. svītrot pielikuma 2.0. grupas 12.3.9.1. un 12.3.9.2. kodu;

1.38. svītrot pielikuma 2.0. grupas 13.3.1.0., 13.3.2.0 un 13.3.3.0. kodu;

1.39. aizstāt pielikumā skaitļus "17.4.2.0" ar skaitļiem "17.4.2.0.";

1.40. izteikt pielikuma 5.0. grupas 19.3.0.0. kodu šādā redakcijā:

"5.0. 19.3.0.0. Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti
    Uz 19.3.0.0. kodu attiecina pašvaldības un tās padotības iestāžu vai pašvaldības padotības iestāžu savstarpējo transfertu, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un pasīvu nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus"

1.41. svītrot pielikuma 4.1. apakšgrupas 20.3.3.0. kodu;

1.42. papildināt pielikuma 4.1. apakšgrupas 20.5.2.0. koda skaidrojumu aiz vārdiem "plānošanas periodā" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī ieņēmumus no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 2014.-2020. gada finanšu plānošanas periodā";

1.43. svītrot pielikuma 4.1. apakšgrupas 20.6.5.0. un 20.6.6.0. kodu;

1.44. svītrot pielikuma 4.2. apakšgrupas 21.1.7.0. un 21.1.8.0. kodu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

01.01.2017