Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 547

Rīgā 2016. gada 16. augustā (prot. Nr. 40 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
4. panta piektās daļas 1. punktu,
5. panta ceturtās daļas 1. punktu,
10. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu,
otro, 2.1, septīto, desmito un vienpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 153. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. inženierģeoloģiskajai (ģeoloģijas zinātņu nozare, kas pēta grunts sastāvu, īpašības un dinamiku mijiedarbībā ar būvēm un to izmantošanu, tajā skaitā ar ģeotehniskajām metodēm) izpētei II grupas būvēm atbilstoši būvniecības procesam, ģeoekoloģiskajai vai ģeofizikālajai izpētei;".

2. Papildināt 27.3. apakšpunktu aiz vārda "noteikumus" ar vārdiem "ja tādi jāsaņem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā dienests izdod tehniskos noteikumus, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu".

3. Papildināt noteikumus ar 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Zemes dzīļu izmantošanas licences inženierģeoloģiskās izpētes veikšanai, kas izsniegtas līdz dienai, kad stājušies spēkā grozījumi šo noteikumu 4.1. apakšpunktā attiecībā uz licencēm inženierģeoloģiskajai izpētei II grupas būvēm atbilstoši būvniecības procesam, ir spēkā līdz licencē noteiktā termiņa beigām."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

19.08.2016