Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 512

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"

Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 80. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 111. nr.; 2013, 203. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Ja izpildu lietā par piedziņu tiek aprakstīta kustamā manta vai nekustamais īpašums, papildus šo noteikumu 3. punktā minētajai amata atlīdzībai maksājama arī šo noteikumu 7.9. un 7.10. apakšpunktā vai 7.15. apakšpunktā minētā amata atlīdzība."

2. Papildināt 7.3. apakšpunktu aiz vārda "personām" ar vārdiem "vai par prasības nodrošinājuma līdzekļa aizstāšanu".

3. Svītrot 7.6. apakšpunktā vārdus "ja tas saistīts ar telpu nodošanu piedzinējam".

4. Papildināt noteikumus ar 7.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.8.1 nolēmuma par saskarsmes tiesību izmantošanas laika un vietas pārskatīšanu izpilde - 133,32 euro;".

5. Aizstāt 7.13. apakšpunktā:

5.1. vārdus "pārdošanas procesu" ar vārdiem "atsavināšanas procesu";

5.2. vārdus "mantas pārdošanas" ar vārdiem "mantas atsavināšanas".

6. Papildināt noteikumus ar 7.14., 7.15. un 7.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.14. kuģa apķīlāšana - 266,65 euro;

7.15. nekustamā īpašuma aprakste - 133,32 euro;

7.16. citu nolēmumu izpilde - 133,32 euro."

7. Izteikt 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. kustamās mantas apķīlāšana mantojuma apsardzības lietā - 133,32 euro un atbilstoši aprakstīto pozīciju skaitam arī atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 7.9. apakšpunktu;".

8. Papildināt noteikumus ar 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4 un 8.5.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5.1 nekustamā īpašuma apķīlāšana mantojuma apsardzības lietā - 133,32 euro;

8.5.2 glabātavas vai iesaiņojumu aizzīmogošana (bez mantas aprakstes) mantojuma apsardzības lietā - 133,32 euro;

8.5.3 nekustamā īpašuma aizzīmogošana (bez nekustamā īpašuma aprakstes) mantojuma apsardzības lietā - 66,73 euro;

8.5.4 naudas līdzekļu apķīlāšana mantojuma apsardzības lietā - 66,73 euro;

8.5.5 kustamās mantas pārdošana mantojuma apsardzības lietā - atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 8.4. apakšpunktu."

9. Papildināt noteikumus ar 8.8. un 8.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8. mediācijas vadīšana - pēc vienošanās ar personām, kuras izmanto mediāciju, bet ne vairāk kā 100 euro stundā;

8.9. naudas līdzekļu pieņemšana glabāšanā - 0,4 % no glabāšanā pieņemtās summas, bet ne mazāk kā 50 euro un ne vairāk kā 500 euro."

10. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja izpildu lietā par personu un mantas izlikšanu no telpām vai ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā vai lietā par mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu tiek aprakstīta kustamā manta, papildus šo noteikumu attiecīgajos punktos minētajai amata atlīdzībai maksājama arī šo noteikumu 7.9. un 7.10. apakšpunktā minētā amata atlīdzība."

11. Papildināt 9. punktu aiz vārda "noteikumu" ar skaitli un vārdiem "7.15. apakšpunktu vai".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

12.08.2016