Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 456

Rīgā 2016. gada 12. jūlijā (prot. Nr. 35 6. §)
Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma
5. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka patvēruma meklētāju reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu izmantošanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā patvēruma politikas īstenošanas un plānošanas funkcijas nodrošināšanai iekļauj ziņas par patvēruma meklētājiem, kas iesnieguši iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā (turpmāk – iesniegums).

3. Reģistra pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – pārvalde).

4. Ziņas reģistrā tiešsaistē iekļauj un aktualizē pārvalde un Valsts robežsardze.

5. Reģistrā iekļauj šādas ziņas:

5.1. par katru no patvēruma meklētāja identitātēm:

5.1.1. vārds/vārdi latīņalfabētiskajā transliterācijā;

5.1.2. uzvārds latīņalfabētiskajā transliterācijā;

5.1.3. dzimums;

5.1.4. dzimšanas datums, valsts un vieta;

5.1.5. valstiskā piederība un tās veids;

5.1.6. tautība;

5.1.7. reliģiskā piederība;

5.1.8. izglītības līmenis;

5.1.9. sazināšanās valodas;

5.1.10. apdraudējuma valsts;

5.1.11. drošā trešā valsts;

5.1.12. pirmā valsts, kur saņemts patvērums;

5.1.13. uzrādītais personu apliecinošais dokuments;

5.1.14. patvēruma meklētāja personas dokuments;

5.1.15. patvēruma meklētāja fotogrāfija;

5.1.16. detalizēts ieceļošanas maršruts;

5.1.17. patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas identifikācijas numurs;

5.2. par nepilngadīgu personu bez pavadības:

5.2.1. bāriņtiesas iecelta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati;

5.2.2. pārstāvja adrese, tālruņa numurs, e-pasts;

5.3. par iesniegumu:

5.3.1. iesniegšanas datums;

5.3.2. iesniegšanas vieta;

5.3.3. iesnieguma tips;

5.3.4. iesnieguma veids;

5.3.5. iesnieguma valoda;

5.4. par pieņemtajiem lēmumiem:

5.4.1. lēmuma pieņēmēja iestāde;

5.4.2. lēmuma statuss;

5.4.3. lēmuma numurs;

5.4.4. lēmuma pieņemšanas datums;

5.4.5. lēmuma tips;

5.4.6. lēmuma veids;

5.4.7. lēmuma pamatojums;

5.4.8. normatīvais akts, kas pamato lēmumu;

5.4.9. vai lēmums pieņemts uz tiesas sprieduma pamata;

5.4.10. lēmuma paziņošanas datums;

5.4.11. lēmuma paziņošanas veids;

5.5. par lēmumu pārsūdzēšanu:

5.5.1. pārsūdzības iestāde;

5.5.2. nolēmuma datums;

5.5.3. nolēmuma numurs;

5.5.4. nolēmuma veids;

5.6. par patvēruma meklētāja atpakaļuzņemšanu no Eiropas Savienības valstīm un asociētajām valstīm:

5.6.1. pieprasījuma veids;

5.6.2. pieprasījuma datums;

5.6.3. pieprasījuma numurs;

5.6.4. valsts, no kuras saņemts pieprasījums;

5.6.5. pieprasījuma kategorija;

5.6.6. atbilde uz pieprasījumu;

5.6.7. atbildes veids;

5.6.8. atbildes datums;

5.6.9. atbildes kategorija;

5.7. par patvēruma meklētāja pārsūtīšanu uz Eiropas Savienības valstīm un asociētajām valstīm:

5.7.1. pieprasījuma veids;

5.7.2. pieprasījuma datums;

5.7.3. pieprasījuma numurs;

5.7.4. valsts, uz kuru nosūtīts pieprasījums;

5.7.5. pieprasījuma kategorija;

5.7.6. atbilde uz pieprasījumu;

5.7.7. atbildes veids;

5.7.8. atbildes datums;

5.7.9. atbildes kategorija;

5.8. par piešķirto palīdzību:

5.8.1. pabalsta izmaksa:

5.8.1.1. izmaksas datums;

5.8.1.2. pabalsta apjoms un valūta;

5.8.1.3. izmaksas veids;

5.8.1.4. izmaksas periods;

5.8.2. izmitināšana:

5.8.2.1. izmitināšanas datums;

5.8.2.2. izmitināšanas vieta, veids, telpa;

5.8.2.3. datums, kad pārtraukta izmitināšana;

5.8.3. izsniegtās mantas:

5.8.3.1. mantas izsniegšanas datums;

5.8.3.2. mantas veids;

5.8.3.3. mantas atdošanas datums;

5.8.4. izglītības iestāde nepilngadīgam patvēruma meklētājam;

5.9. dienesta atzīmes.

6. Valsts pārvaldes iestādēm, tiesām un prokuratūrai ir tiesības no reģistra saņemt un izmantot šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju atbilstoši minēto iestāžu kompetencei.

7. Tiesības piekļūt informācijai piešķir un anulē pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, pamatojoties uz institūcijas vai iestādes vadītāja pieprasījumu.

8. Reģistrā iekļautās ziņas, tai skaitā izmaiņas sākotnēji iekļautajās ziņās, glabā reģistrā 10 gadus pēc dienas, kad noslēdzies administratīvais process par patvēruma meklētāja iesniegumu.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumus Nr. 356 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 128. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
20.07.2016