Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 449

Rīgā 2016. gada 12. jūlijā (prot. Nr. 35 9. §)
Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma
9. panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (turpmāk – centrs) izmitināta patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību.

2. Uztura un dienasnaudas apmērs patvēruma meklētājam ir 3,00 euro diennaktī (turpmāk – naudas līdzekļi).

3. Lai saņemtu naudas līdzekļus, patvēruma meklētājs pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā informē par viņa rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem, un uzrāda derīgu patvēruma meklētāja personas dokumentu.

4. Pārvaldes priekšnieka pilnvarots darbinieks (turpmāk – darbinieks) lēmumu par naudas līdzekļu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, ja patvēruma meklētājam ir pietiekami naudas līdzekļi, pieņem divu darbdienu laikā no šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

5. Darbinieks naudas līdzekļus patvēruma meklētājam izmaksā reizi nedēļā priekšapmaksas veidā (septiņām dienām). Naudas līdzekļu saņemšanai patvēruma meklētājs uzrāda derīgu patvēruma meklētāja personas dokumentu.

6. Naudas līdzekļus, kuri paredzēti patvēruma meklētājam, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu un uzturas centrā, darbinieks izmaksā:

6.1. viņa pilngadīgajam ģimenes loceklim;

6.2. nepilngadīgās personas bez pavadības likumiskajam pārstāvim.

7. Ja patvēruma meklētājs bez darbinieka atļaujas atstājis centru uz laiku, ilgāku par 48 stundām, darbiniekam ir tiesības, izvērtējot patvēruma meklētāja prombūtnes faktiskos apstākļus, pieņemt lēmumu neizmaksāt naudas līdzekļus par patvēruma meklētāja prombūtnes laiku.

8. Patvēruma meklētājam ir tiesības apstrīdēt šo noteikumu 4. un 7. punktā minēto lēmumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pārvaldes priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 12. janvāra noteikumus Nr. 24 "Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību šo izdevumu segšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 8. nr.; 2013, 153. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
15.07.2016