Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 409

Rīgā 2016. gada 28. jūnijā (prot. Nr. 32 4. §)
Noteikumi par patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, iesniegumu par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasījumu
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma 15. panta ceturto daļu,
36. panta piekto daļu un 59. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka veidlapas paraugu iesniegumam par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasījumu, ko iesniedz patvēruma meklētājs, bēglis un persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss (1. un 2. pielikums).

2. Patvēruma meklētājs, bēglis un persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, iesnieguma veidlapu var aizpildīt sev saprotamā valodā.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 28. jūnija
noteikumiem Nr. 409
Patvēruma meklētāja iesniegums par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasījumu1

1. Ziņas par personu, kura vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību

Vārds(-i) 

Uzvārds 

Dzimšanas datums

. . .

 
 

(dd. mm.gggg.)

 

Valstiskā piederība 

Valsts piešķirtais personas kods vai identifikācijas numurs (ja tāds ir) 

Kontaktinformācija 
 

(tālrunis, e-pasts, fakss)


Uzturēšanās vietas adrese 

Valoda, kuru saprot un kurā spēj sazināties 

2. Ziņas par tās personas pārstāvi, kura vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību

Vārds(-i) 

Uzvārds 

Dzimšanas datums

. . .

 
 

(dd. mm.gggg.)

 

Valsts piešķirtais personas kods vai identifikācijas numurs (ja tāds ir) 

Kontaktinformācija 
 

(tālrunis, e-pasts, fakss)


Uzturēšanās/dzīvesvietas adrese 

Valoda, kuru saprot un kurā spēj sazināties 

Atzīmējiet, vai pārstāvis ir:

likumiskais pārstāvis (aizbildnis, aizgādnis)

pilnvarotā persona

cits 

Pārstāvības pamatojums 

3. Informācija, kas saistīta ar lēmumu par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasījumu

Lēmuma pieņemšanas datums

____.____.________

 
 

(dd.mm.gggg.)

 

Izdevējiestāde 

Lēmuma nosaukums 

Lēmuma numurs 

4. Atzīmēt , ja personai nav pietiekamu līdzekļu, lai segtu izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu saistībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma procedūras ietvaros pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanu

Atzīmējiet, vai esat:

persona, kura vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību

tās personas pārstāvis, kura vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību

Datums  Paraksts 

Piezīme. 1 Iesniedz patvēruma meklētājs, kurš vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, lai pārsūdzētu Valsts robežsardzes lēmumu par reģistrēšanos noteiktā laikā Valsts robežsardzes struktūrvienībā vai par patvēruma meklētāja aizturēšanu, vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma procedūras ietvaros pieņemtu lēmumu, ja patvēruma meklētājs aizturēts Patvēruma likumā noteiktajos gadījumos un ir izmitināts Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 28. jūnija
noteikumiem Nr. 409
Patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, iesniegums par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasījumu1

1. Ziņas par personu, kura vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību

Vārds(-i) 

Uzvārds 

Dzimšanas datums

. . .

 
 

(dd. mm.gggg.)

 

Valstiskā piederība 

Valsts piešķirtais personas kods vai identifikācijas numurs (ja tāds ir) 

Kontaktinformācija 
 

(tālrunis, e-pasts, fakss)


Uzturēšanās vietas adrese 

Valoda, kuru saprot un kurā spēj sazināties 

Atzīmējiet, vai juridiskās palīdzības pieprasītājs ir:

patvēruma meklētājs

bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss

2. Ziņas par tās personas pārstāvi, kura vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību

Vārds(-i) 

Uzvārds 

Dzimšanas datums

. . .

 
 

(dd. mm.gggg.)

 

Valsts piešķirtais personas kods vai identifikācijas numurs (ja tāds ir) 

Kontaktinformācija 
 

(tālrunis, e-pasts, fakss)


Uzturēšanās/dzīvesvietas adrese 

Valoda, kuru saprot un kurā spēj sazināties 

Atzīmējiet, vai pārstāvis ir:

likumiskais pārstāvis (aizbildnis, aizgādnis)

pilnvarotā persona

cits 

Pārstāvības pamatojums 

3. Informācija, kas saistīta ar lēmumu par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasījumu

Lēmuma pieņemšanas datums

____.____.________

 
 

(dd.mm.gggg.)

 

Izdevējiestāde 

Lēmuma nosaukums 

Lēmuma numurs 

4. Informācija par personai, kura vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, piederošiem naudas līdzekļiem, ienākumiem, īpašumiem un apgādībā esošām personām

1) naudas līdzekļi, kas personai pieder valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasīšanas dienā

summa _____________________ valūta _____________________

2) vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā līdz valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasīšanas dienai

summa _____________________ valūta _____________________

3) apgādībā esošas personas (norādīt informāciju par bērniem, nestrādājošiem laulātajiem, vecākiem vai vecvecākiem, aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām, viņu dzimšanas datumu un tiesisko statusu Latvijā)

 
 

4) cita informācija 

Atzīmējiet, vai esat:

persona, kura vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību

tās personas pārstāvis, kura vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību

Datums  Paraksts 

Piezīme. 1 Iesniedz patvēruma meklētājs, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, kas vēlas saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, lai pārsūdzētu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma procedūras ietvaros pieņemtu lēmumu vai lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa zaudēšanu vai atņemšanu, un patvēruma meklētājs nav Patvēruma likumā noteiktajos gadījumos aizturēts un izmitināts Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
01.07.2016