Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.04.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 302

Rīgā 2016. gada 23. maijā (prot. Nr. 23 29. §)
Par plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem pašvaldībām 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" ietvaros

1. Noteikt pašvaldībām 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" (turpmāk – trešā atlases kārta) ietvaros plānoto finansējuma apmēru un sasniedzamos iznākuma rādītājus Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikuma īstenošanai (pielikums).

2. Ievērojot snieguma ietvarā noteikto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma rezervi 6,1 % apmērā, līdz brīdim, kad saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par snieguma ietvara izpildi, sadarbības iestāde slēdz līgumus vai vienošanās par specifiskā atbalsta mērķa trešās atlases kārtas projektu īstenošanu kopumā ne vairāk kā par 49 060 207 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, vienlaikus nodrošinot, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma rezerve 6,1 % apmērā tiek piemērota katras pašvaldības paredzētā kopējā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēram.

3. Ja specifiskā atbalsta mērķa trešās atlases kārtas ietvaros visas pašvaldības par to savstarpēji vienojas, Latgales plānošanas reģionam pieņemot attiecīgu lēmumu, sadarbības iestāde slēdz līgumus vai vienošanās par specifiskā atbalsta mērķa trešās atlases kārtas projektu īstenošanu, nepiemērojot par 6,1 % samazinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma likmi, līdz brīdim, kad specifiskā atbalsta mērķa trešajā atlases kārtā tiek sasniegts līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs – 49 060 207 euro. Šādā gadījumā Latgales plānošanas reģions attiecīgo lēmumu iesniedz Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sekretariātam, un minētais sekretariāts par to informē Finanšu ministriju un sadarbības iestādi.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 23. maija
rīkojumam Nr. 302
Plānotais finansējuma apjoms un iznākuma rādītāji pašvaldībām un pašvaldību grupām 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" ietvaros

(Pielikums grozīts ar MK 25.04.2017. rīkojumu Nr. 215)

Pašvaldība/pašvaldību grupa

Kopējais ERAF finansējuma apjoms

Iznākuma rādītāju vērtības

atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro)

jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās

atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība), ha

Finansējums pašvaldību individuālajiem projektiem

Daugavpils pilsētas pašvaldība

2 488 375,88

1 053 375

35

1,0

Alūksnes novada pašvaldība

2 231 226,00

2 237 000

37

1,4

Līvānu novada pašvaldība

2 114 640,37

2 114 640

37

8,47

Finansējums pašvaldību sadarbības projektiem

Daugavpils pilsētas pašvaldības sadarbības projekti ar Daugavpils novada pašvaldību, Ilūkstes novada pašvaldību

14 881 182,44

26 750 860

210

23,5

Rēzeknes pilsētas pašvaldības sadarbības projekts ar Rēzeknes novada pašvaldību, Viļānu novada pašvaldību

10 026 413,06

10 026 413

165

35,7

Balvu novada pašvaldības sadarbības projekts ar Viļakas novada pašvaldību, Rugāju novada pašvaldību, Baltinavas novada pašvaldību

4 572 592,10

4 572 592

75

10,3

Krāslavas novada pašvaldības sadarbības projekti ar Daugavpils novada pašvaldību, Dagdas novada pašvaldību

5 482 596,92

5 482 762

105

13,9

Ludzas novada pašvaldības sadarbības projekti ar Kārsavas novada pašvaldību, Ciblas novada pašvaldību, Zilupes novada pašvaldību

5 580 370,42

3 560 000

117

9,3

Preiļu novada pašvaldības sadarbības projekts ar Riebiņu novada pašvaldību, Vārkavas novada pašvaldību, Aglonas novada pašvaldību

4 869 628,81

4 869 629

80

21,4

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
25.04.2017