Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 245

Rīgā 2016. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 19 18. §)
Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma
31. panta 2.1 daļu

1. Noteikumi nosaka grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai.

2. Atsevišķas grāmatvedības uzskaites informācija:

2.1. peļņas un zaudējumu pārskati un bilances atsevišķi par kravas pārvadājumiem, pasažieru pārvadājumiem un infrastruktūras pārvaldības darbībām. Piemērojot šos noteikumus, peļņas un zaudējumu pārskats ir pārskats, kurā norāda attiecīgus ieņēmumus un izmaksas atsevišķi pa darbības veidiem pieprasītajā laikposmā;

2.2. pārskatāma un detalizēta informācija par atsevišķiem valsts vai pašvaldības līdzekļu un citu kompensācijas veidu avotiem un izlietojumu, ietverot arī sīku pārskatu par saimnieciskās darbības naudas līdzekļu plūsmām, lai noteiktu, kādā veidā ir izlietoti šie valsts vai pašvaldības līdzekļi un citi kompensācijas veidi;

2.3. izmaksu kategorijas (veidi) un peļņas kategorijas (peļņas detalizēts sadalījums), kas dod iespēju noteikt, vai ir notikusi šo dažādo darbību šķērssubsidēšana;

2.4. metodes, kas izmantotas izmaksu sadalīšanai starp dažādām darbībām;

2.5. ja dzelzceļa transporta nozarē regulēts uzņēmums apvienots ar citiem uzņēmumiem vienā koncernā, – pilnīga informācija par maksājumiem, kas veikti starp koncernā apvienotiem uzņēmumiem.

3. Sliežu ceļu piekļuves maksas pārraudzībai nepieciešamā informācija:

3.1. dažādas izmaksu kategorijas (veidi), jo īpaši sniedzot pietiekamu informāciju par dažādu pakalpojumu vai pakalpojumu grupu robežizmaksām vai tiešajām izmaksām (Komisijas 2015. gada 12. jūnija Īstenošanas regulas (ES) 2015/909 par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus, izpratnē) tā, lai varētu pārraudzīt infrastruktūras maksas;

3.2. pietiekama informācija, lai pārraudzītu maksu, kas saņemta par atsevišķiem pakalpojumiem (vai pakalpojumu grupām). Pēc pieprasījuma ietver datus par atsevišķu pakalpojumu apjomu, atsevišķu pakalpojumu cenu un kopējiem ieņēmumiem no iekšējiem un ārējiem klientiem par atsevišķiem pakalpojumiem;

3.3. izmaksas un ieņēmumi par atsevišķiem pakalpojumiem (vai pakalpojumu grupām), izmantojot attiecīgas izmaksu metodes atbilstoši pieprasījumam, lai nepieļautu tādu cenu noteikšanu, kuras, iespējams, apdraud konkurenci (šķērssubsidēšana, dempings un pārmērīgas cenas).

4. Ziņas par darbības finanšu rezultātiem:

4.1. darbības finanšu informācija;

4.2. izdevumu kopsavilkums;

4.3. informācija par uzturēšanas izdevumiem;

4.4. informācija par darbības nodrošināšanas izdevumiem;

4.5. informācija par ieņēmumiem;

4.6. ja nepieciešams – citas ziņas, kas paplašina un izskaidro šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā minēto informāciju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
27.04.2016