Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 94

Rīgā 2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"

Izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma
40. panta astoto daļu, 45. panta sesto daļu, 46. panta otro daļu,
49. panta ceturto daļu, 51. panta otro daļu, 52. panta pirmās daļas
3. punkta "a" apakšpunktu, 52. panta ceturto daļu, 65. panta
trešo daļu, 66. panta astoto daļu, 72. panta otro daļu, 85. panta
astotās daļas 1. un 3. punktu, 107. pantu, 117. panta devīto daļu,
129. panta vienpadsmito daļu, 134. panta ceturto daļu,
138. panta divdesmit trešo daļu, 140.1 panta četrpadsmitās daļas
1., 2. un 3. punktu un 144. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 14., 107., 208., 250. nr.; 2014, 185. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.12.8. apakšpunktā vārdus "un dzīvojamās mājas pārvaldīšanas";

1.2. svītrot 56., 57. un 58. punktu;

1.3. aizstāt 125.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "4. vai 6. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4., 6. vai 12. punktā";

1.4. papildināt noteikumus ar 125.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"125.3. iestājas likuma 73. panta trešajā daļā minētais apstāklis un Valsts ieņēmumu dienests, balstoties uz veikto izvērtējumu, secina, ka reģistrēts nodokļa maksātājs ir izslēdzams no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.";

1.5. aizstāt 2. pielikuma C daļā tekstu "Esmu informēts, ka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 69. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt nodokļa maksātāju Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja:

1) nodokļa maksātājs nav sasniedzams tā norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētās dzīvesvietas adresē vai ja šī adrese faktiski nepastāv;

2) nodokļa maksātājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepamatotu vai nepatiesu informāciju par tā materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto saimniecisko darbību;

3) nodokļa maksātājam saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" ir apturēta saimnieciskā darbība;

4) nodokļa maksātāja adrese atbilst riska adreses nosacījumiem atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām";

5) nodokļa maksātājam vai tā amatpersonai, prokūristam vai pilnvarotajai personai, ja minētās personas ir Latvijas Republikas rezidenti, Latvijā nav deklarēta dzīvesvietas adrese." ar tekstu "Esmu informēts, ka:

1) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt pievienotās vērtības nodokļa maksātāju Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja pastāv vismaz viens no Pievienotās vērtības nodokļa likuma 69. panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem;

2) Valsts ieņēmumu dienests atkārtoti reģistrē pievienotās vērtības nodokļa maksātāju, kas izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 73. panta pirmās daļas 4., 5., 6. vai 11. punktu vai trešo daļu, Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 70. panta pirmajā daļā minēto nosacījumu izpildes."

2. Šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

12.02.2016