Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 111

Rīgā 2016. gada 3. februārī (prot. Nr. 5 10. §)

Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai

1. Atļaut Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus, kas nepieciešami projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai:

1.1. nekustamā īpašuma "Dravas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0170) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0170) 1,00 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0171) daļu 1,06 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Jaunbunkas C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0996) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0725) 0,0472 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

1.3. nekustamā īpašuma "Jauncerīnes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0212) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0212) 0,8 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0213) daļu 1,70 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

1.4. nekustamā īpašuma "Jaunestere" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0283) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0482) 0,2430 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0483) 0,7260 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0283) daļu 0,55 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no valsts budžetā 2016. gadam Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

03.02.2016