Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums Nr.14

Rīgā 2016.gada 14.janvārī

Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī vadoties no Elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam noteikto mērķu pirmo punktu, Padome

nolemj:

Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam šādus grozījumus:

1. Papildināt stratēģijas pielikumus ar 7.pielikumu "Izplatīto radio programmu uzskaites žurnāla forma";

2. Papildināt stratēģijas sadaļu "Pielikumi" ar 7.punktu šādā redakcijā: "7. Izplatīto radio programmu uzskaites žurnāla forma, uz 1 lpp."

Pielikumā:

1) Izplatīto radio programmu uzskaites žurnāla forma.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
priekšsēdētāja A.Dulevska

 

 

7.pielikums

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2012. - 2017.gadam

 

izplatīto radio programmu uzskaites žurnāls par

 
 

(Programmas nosaukums)

 

(laika posms)

 

Nr.
p.k.

Dat.

Progr. nos.

Raid. nos.

Raid. laiks (no-līdz)

Raid. klasif.

Raidīj. ilgums minūtēs

Audio un audiovizuālie komerc. Paziņoj.

Raidīj. valoda

Autortiesību subjekti
Blakus tiesību subjekti

Raidīj. sponsori

Raidījuma autors

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

                     

12.1.
Pašu veidots raidījums (Oriģinālraidījums)
(Atzīmēt ar "x")

12.2.
Neatkarīgā producenta (arī cita EPL) veidots raidījums
(Norādīt producenta vai EPL nosaukumu)

Datums, Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa amatpersonas amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums

1. Numurs pēc kārtas

2. Datums

3. Programmas nosaukums

4. Raidījuma nosaukums

5. Raidījuma laiks (no-līdz)

6. Programmas raidījuma klasifikācija atbilstoši darbības pamatnosacījumiem

7. Raidījums ilgums minūtēs

8. Audio un audiovizuālie komerciālie paziņojumi minūtēs

9. Raidījuma valoda

10. Autortiesību un blakus tiesību subjekti

11. Raidījuma sponsori

12. Raidījuma autors

13.1. Pašu veidots raidījums (Oriģinālraidījums)

13.1. Neatkarīgā producenta vai cita EPL raidījums

02.02.2016