Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 688

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 40. §)
Noteikumi par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" konsultatīvo padomi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – finanšu institūcija) konsultatīvās padomes (turpmāk – konsultatīvā padome) darbības kārtību, programmu izstrādes nodrošināšanai un īstenošanas uzraudzībai veicamās darbības, kā arī konsultatīvajā padomē pārstāvētās institūcijas un kārtību, kādā tiek nodrošināta konsultatīvajā padomē pārstāvēto biedrību, nodibinājumu un komersantu organizāciju līdzdalība finanšu instrumentu programmu izstrādē un īstenošanas uzraudzībā.

2. Konsultatīvā padome ir institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu to programmu izstrādi un īstenošanas uzraudzību, kuras pilnībā vai daļēji īsteno finanšu instrumentu veidā (turpmāk – finanšu instrumentu programma).

II. Konsultatīvās padomes funkcijas

3. Konsultatīvā padome veic šādas funkcijas:

3.1. sniedz priekšlikumus, lai pilnveidotu finanšu instrumentu tirgus nepilnību novēršanas analīzi;

3.2. uzrauga finanšu instrumentu programmu īstenošanas progresu;

3.3. sniedz priekšlikumus, lai pilnveidotu finanšu instrumentu programmu ieviešanu.

4. Atbildīgā ministrija, nosūtot Valsts kancelejai izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu par finanšu instrumentu programmas īstenošanu, nosūta arī uzaicinājumu konsultatīvās padomes locekļiem sniegt priekšlikumus par finanšu instrumentu programmu. Saņemtos priekšlikumus iekļauj atbildīgās ministrijas sagatavotajā izziņā par atzinumos izteiktajiem iebildumiem.

III. Konsultatīvās padomes sastāvs

5. Konsultatīvās padomes sastāvā ir:

5.1. konsultatīvās padomes vadītājs – Finanšu ministrijas pārstāvis;

5.2. konsultatīvās padomes vadītāja vietnieks – Ekonomikas ministrijas pārstāvis;

5.3. konsultatīvās padomes vadītāja vietnieks – Zemkopības ministrijas pārstāvis;

5.4. finanšu institūcijas pārstāvis;

5.5. Eiropas Savienības fondu vadošo iestāžu pārstāvji;

5.6. Labklājības ministrijas pārstāvis;

5.7. Ministru prezidenta biroja pārstāvis;

5.8. Valsts kases pārstāvis;

5.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

5.10. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

5.11. Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvis;

5.12. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

5.13. Latvijas Riska kapitāla asociācijas pārstāvis;

5.14. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;

5.15. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis;

5.16. Nacionālās uzņēmēju padomes pārstāvis;

5.17. biedrības "Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls" pārstāvis.

6. Biedrību, nodibinājumu un komersantu organizāciju pārstāvji konsultatīvajā padomē piedalās ar padomdevēja tiesībām.

7. Konsultatīvajai padomei ir tiesības pieaicināt dalībai konsultatīvās padomes sanāksmēs arī citu institūciju, biedrību, nodibinājumu un komersantu organizāciju pārstāvjus.

8. Informāciju par konsultatīvās padomes personālsastāvu ievieto finanšu institūcijas tīmekļvietnē.

IV. Konsultatīvās padomes darba organizācija

9. Konsultatīvā padome savas darbības organizēšanai apstiprina konsultatīvās padomes nolikumu.

10. Finanšu institūcija pilda konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas un organizē konsultatīvās padomes darbu, kā arī nodrošina tās sēžu rīkošanu un norisi.

11. Konsultatīvās padomes sēdes sasauc ne retāk kā divas reizes gadā pēc Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas vai Zemkopības ministrijas ierosinājuma.

12. Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs apstiprina konsultatīvās padomes darba kārtību un vada konsultatīvās padomes sēdes. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks – Ekonomikas ministrijas vai Zemkopības ministrijas pārstāvis.

13. Konsultatīvās padomes sēdes tiek protokolētas. Konsultatīvās padomes sēdes protokolu paraksta konsultatīvās padomes sēdes vadītājs un protokolētājs. Protokols tiek nosūtīts visiem konsultatīvās padomes dalībniekiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
16.12.2015