Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.10.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 751

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 12. §)
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus nekustamos īpašumus:

1.1. (svītrots ar MK 25.10.2017. rīkojumu Nr. 608);

1.2. (svītrots ar MK 19.09.2017. rīkojumu Nr. 515);

1.3. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4272 007 0527) – zemes vienību 0,1552 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0527), zemes vienību 0,0202 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0528) un būvi (būves kadastra apzīmējums 4272 007 0527 001) – Egļu gatvē 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1. punktu un 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8094 504 0045) – būvi (būves kadastra apzīmējums 8094 004 0092 004) – Mores ielā 2B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. (Svītrots ar MK 25.10.2017. rīkojumu Nr. 608)

4. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

5. Finanšu ministrijai šā rīkojuma 1.3. apakšpunktā un 2. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu nodot 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

(MK 19.09.2017. rīkojuma Nr. 515 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.10.2017. rīkojumu Nr. 608)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs