Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Jēkabpilī 2015.gada 19.novembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve" lietošanas un apsaimniekošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve" lietošanas un apsaimniekošanas kārtību"" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 109.nr.; 2013, 225.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 11.punktā vārdus "Pilsētsaimniecības departamenta Sabiedriskās kārtības uzraudzības sektora inspektoram un kārtībniekam" ar vārdu "policijai";

1.2. aizstāt 12.punktā skaitli "7,11" ar skaitli "7" un skaitli "71,14" ar skaitli "70";

1.3. aizstāt 13.punktā vārdu "punktos" ar vārdu "apakšpunktos", skaitli "28,46" ar skaitli "30" un skaitli "284,57" ar skaitli "280";

1.4. aizstāt 14.punktā vārdus "pilsētas pašvaldības Sabiedriskās" ar vārdu "sabiedriskās".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.SalcevičsJēkabpils pilsētas domes 19.11.2015. saistošo noteikumu Nr.28 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve" lietošanas un apsaimniekošanas kārtību""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 22.oktobra lēmumu "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu" ir izveidota Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija, kas veiks kontroli par saistošo noteikumu izpildi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija, un noteikti sodi apaļos eiro.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.
6. Cita informācija Nav.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

01.12.2015