Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 95

Rīgā 2000.gada 14.martā

Par darba grupu projekta "Latvijas iedzīvotāju genoma datu bāze" izvērtēšanai

1. Lai izvērtētu projekta "Latvijas iedzīvotāju genoma datu bāze" (turpmāk - projekts) īstenošanas nepieciešamību un iespējas, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

E.Grēns - Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors

Darba grupas locekļi:

G.Belēvičs - Latvijas Aptiekāru asociācijas prezidents

J.Bundulis - Labklājības ministrijas Farmācijas departamenta direktors

R.Kancēvičs - Eiropas integrācijas biroja Sektorpolitiku departamenta vecākais referents

A.Krūmiņa - Latvijas Medicīnas akadēmijas Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedras vadītāja

K.Ozoliņš - Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu stratēģijas un metodoloģijas nodaļas juriskonsults

A.Pabriks - Latvijas Universitātes docents

V.Pīrāgs - bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" mācību un zinātniskais direktors

L.Rudze - Centrālās medicīnas ētikas komisijas priekšsēdētāja

A.Upmiņš - apdrošināšanas akciju sabiedrības "BALTA" viceprezidents

V.Volksone - Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktore

2. Darba grupai:

2.1. izvērtēt projekta aktualitāti un Latvijas speciālistu gatavību projekta īstenošanai;

2.2. izvērtēt normatīvos, sociālos un ētiskos aspektus, kas saistīti ar projekta īstenošanu, arī atbilstību Eiropas Savienības dokumentiem;

2.3. noteikt darbības jomas, kurās paredzēta projekta datu izmantošana, kā arī nepieciešamo datu apjomu;

2.4. novērtēt nepieciešamo finansu līdzekļu apmēru un iespējamos finansēšanas avotus;

2.5. noteikt galvenos darbības virzienus projekta pirmajā posmā (2000.-2002.g.).

3. Darba grupai sagatavot un labklājības ministram līdz 2000.gada 31.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus par šī rīkojuma 2.punktā minētajiem jautājumiem.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

14.03.2000